วิธีดึงข่าวจากเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย ไปติดที่เว็บไซต์ของส่วนงาน

June 2, 2016 2:46 am Web Graphic Design

วิธีข่าวจากเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย ไปติดที่เว็บไซต์ของส่วนงานได้ โดยการฝั่งโค้ดifram ดังต่อไปนี้

<iframe height=”270″ src=”http://www.mcu.ac.th/site/index_rss.php” width=”100%”></iframe>

ตัวอย่างเว็บไซต์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

ตัวอย่าง: http://peg.mcu.ac.th/

10005964_1553086744905676_133651335410477063_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงเนื้อหา