ระบบเครื่อข่าย Network

bandwidth speed หน่วยความเร็วเครือข่าย

July 25, 2014

หน่วยของความเร็วเครือข่าย ใช้ทั้งหน่วยเอสไอ (SI) เลขฐานสิบ และไบนารี (Binary) เลขฐานสอง หน่วยเอสไอ k=1,000 (10^3) หน่วยไบนารี k=1,024 (2^10) ที่ใช้หน่วยเอสไอ เช่น Ethetnet – Ethetnet 10Mbps = 10,000,000 bps – Fast Ethetnet 100Mbps = 100,000,000 bps – Gigabit Ethetnet 1Gbps = 1,000,000,000 bps – TenGigabit Ethetnet 10Gbps = 10,000,000,000 bps ที่ใช้หน่วยไบนารี เช่น ISDN, Adsl, Edge, 3G – 64Kbps = 65,536 bps (64×1,024) […]

  • กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงเนื้อหา