ส่งสัญญาณถ่ายทอดสดเข้า Flash Server ได้ แต่เปิดดูไม่ได้

images[5]

1. ตรวจสอบว่าค่าที่เครื่องส่งป้อนถูกต้อง ไม่มีการใส่เกินหรือขาด หากใช้วิธีคัดลอกและวาง (copy & past) ต้องตรวจสอบเป็นพิเศษ เช่น เว้นวรรค ด้านหน้าหรือหลังคำ มองผิวเผินจะไม่เห็น ตัวอย่าง ผิด = ” livestream?adbe-live-event=liveevent&adbe-record-mode=record”  ที่ถูก (ด้านหน้าต้องไม่เว้นวรรค) = “livestream?adbe-live-event=liveevent&adbe-record-mode=record”

2. ส่งหลาย bitrate เว็บเพจมีลิงค์ bitrate เดียว หรือส่ง bitrate เดียว เว็บเพจมีลิงค์หลาย bitrate  ตัวอย่าง  bitrate เดียว = livestream?adbe-live-event=liveevent&adbe-record-mode=record   หลาย bitrate = livestream%i?adbe-live-event=liveevent&adbe-record-mode=record

 

Cr. sri@mcu.ac.th

Comments

  1. network says:

    เยี่ยม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงเนื้อหา