วิธีใช้งาน Bootstrap สำหรับเว็บไซต์ที่ทำด้วย WordPress

June 2, 2016 2:42 am Web Graphic Design

- ทำการดาวน์โหลดปลั๊กอิน Bootstrap ได้ที่ลิ้งค์ https://wordpress.org/plugins/bootstrapress/

Capture001

- ทำการติดตั้งปลั๊กอิน และ Active Plugin

Capture002

- ไปที่เว็บไซต์ Getbootstrap ลิ้งค์ http://getbootstrap.com/

Capture003

- เลือกใช้งาน รูปแบบของ Bootstrap ตามที่ต้องการ

Capture006

- Copy โค้ด Bootstrap มาวางที่บทความของเว็บไซต์เรา

Capture004

- ผลลัพธ์ที่ได้จาการใช้งาน Bootstrap ท่านสามารถตกแต่งเว็บไซต์ให้ ส่วนงาม ทั้งยังส่งเสริม ให้เป็นไซต์ของเราเป็นWeb Responsive อีกด้วย

Capture005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงเนื้อหา