Google Webmaster Tools คืออะไร?

June 2, 2016 2:40 am Web Graphic Design

Google Webmaster Tools เป็นบริการฟรีจากกูเกิ้ลซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยเหลือผู้ใช้งานทั่วๆ ไปเพื่อเพิ่มโอกาสในการแสดงผลที่ดีขึ้น ในผลการค้นหาของ Google โดยหลักแล้ว ประโยชน์ของ Google Webmaster Tools เราจะได้คำแนะนำในการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้เว็บไซต์ของเรามีโครงสร้างที่ถูกต้องตามหลักการของกูเกิ้ลมีวิธีทำดังนี้

1. ไปที่หน้าเว็บไซต์ Google Webmaster Tools (http://www.google.com/webmasters/tools) สมัครใช้งานบัญชีผู้ใช้ Google โดยใช้อีเมล์ของท่าน จากนั้นนำ Username และ Password ล็อกอินเข้าส่วนจัดการบัญชีผู้ใช้ Google
mcuit-wordpress2webmastertool127-10-57

2. คลิ๊กปุ่มเพิ่มไซต์เพื่อเพิ่มเว็บไซต์

mcuit-wordpress2Capture27-10-57

3. ใส่ URL เว็บไซต์ แล้วคลิ๊กดำเนินการต่อmcuit-wordpress2Capture227-10-57

4. ทำการดาวน์โหลดไฟล์การยืนยัน HTML ตัวอย่างไฟล์ google73981e04a0ae469b.htmlmcuit-wordpress2Capture327-10-57

5.ทำการอัฟโหลดไฟล์ google73981e04a0ae469b.html ไปไว้ที่เชิฟเวอร์

Capture6

6.คลิ๊กปุ่มยืนยันอีกครั้ง

mcuit-wordpress2Capture427-10-57

ถ้าทำถูกต้องจะขึ้นข้อความว่าทำสำเร็จ

mcuit-wordpress2Capture727-10-57

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงเนื้อหา